YDS 2024 Mart [Cümle Tamamlama Soruları]‍

2024 Mart YDS Cümle Tamamlama Sorularının Analizi

YDS-YÖKDİL
Soru Tipi
YDS 2024 Mart [Cümle Tamamlama Soruları]‍

24 Mart’ta yapılan YDS'yi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ne demiştik? Önce sen sana, biz de bize düşeni yapacağız. Bugün cümle tamamlama sorularını inceleyeceğiz.

27-36. sorular (Cümle tamamlama)
YDS’de cümle tamamlama bölümünde 10 soru geliyor. Ösym yine, her zamanki gibi tamamını adverbial clauses yani zarf cümleciklerinden hazırlamış. Bu sorularda yine zıtlıkların hakimiyeti dikkat çekiciydi. Özellikle ‘although’ fazlaca kullanılmış. Sorularda bakın neler kullanılmış?

  • 7 zıtlık: however (cümle zarfı), although (bağlaç), although (bağlaç), while (bağlaç), however (cümle zarfı), although (bağlaç), although (bağlaç)
  • 1 sebep: because (bağlaç)
  • 2 sonuç: therefore (cümle zarfı), thus (cümle zarfı)

İşte demek ki cümle tamamlama sorularını yapabilmek için:

  1. Öncelikle gramerde adverbial clauses konusunun tamamına eksiksiz bir şekilde hakim olmak gerekiyor. Bağlaç, edat ve cümle zarfının farklarını, eş yakın anlamlarını, cümlede kullanım yerlerini ve Ösym’nin şablon soru dediğimiz kurgularını çalışmanız gerekiyor. Biz de bu konulara hem YouTube kanalımızda hem de eğitim platformumuzda detaylı bir şekilde yer veriyoruz.
  2. İkinci olarak cümle tamamlama sorularının çözüm stratejilerine hakim olmak gerekiyor. Yan cümle, ana cümle, bağımsız cümle yapıları, +/-, -/- gibi anlam ilişkileri, ‘double plus & double minus’ stratejisi, rakam/ zaman/ özne (taraf) zıtlığı, ‘tespite sebep yakışır’ mantığı, referans ifade takibi, genel-özel geçişleri gibi taktiklerin detaylı bir şekilde çalışılmasında fayda var.
  3. Ve olmazsa olmazımız kelime. Kelime olmazsa bahsettiğim ilk 2 madde maalesef eksik kalacaktır. İstediğimiz kadar gramer konusuna hakim olalım, istediğimiz kadar bu soru tipinin stratejilerine hakim olalım yolun sonunda Ösym bizi 1 kelime ile ödüllendirebilir ya da cezalandırabilir. Tıpkı 24 Mart YDS’de olduğu gibi. Örneğin ‘mystery’ (gizem, sır) vs ‘miracle’ (mucize, keramet) kelimelerinin anlam ilişkisine bakmak gerekirse geldikleri cümlede sen bu kelimelere + / +, - / - mi yoksa - / + mı diyeceksin? Verdiğin karara göre 'because, although' veya 'therefore, however' yapılarının arasında seçim yapman gerekebilir. İşte bu yüzden kelime bilmek ekmek kadayıfının üstündeki kaymak gibidir. (Afyonlu olduğum için:) Kaymaklı ekmek kadayıfı daha lezzetlidir. Kelime bilirsen daha lezzetli soru çözersin.

Peki şimdi sorulara biraz daha derinden bakalım:

27. Soruda however ve devam cümlesi verilmiş. ‘…., ama popülerliği gittikçe artmıştır.’ demiş. Cevapta ise ‘Opera İngiltere’de her zaman elitist bir popülerliğe sahip olmuştur.’ uygun görülmüş. Popülerliğinin artması vs elitist bir üne sahip olması opera ile ilgili kavram zıtlığı oluşturmuştur. Bence son derece şablon bir soruydu yani daha önce de benzer kurgularda zıtlıkla elde edilen cümle tamamlama soruları gelmişti.

28. Soruda zıtlık bağlacı olan although ve yan cümlesi verilmiş. Bizden şaşırtıcı sonuç içeren ana cümle istenmiş. Miktar ve kelime zıtlığı ile yapılabilir olduğunu düşünüyorum. The majority of the countries (:ülkelerin çoğunluğu) vs several countries (bir takım ülkeler) ve gave up (:bırakmak, terk etmek) vs decided to keep (:muhafaza etmeye devam etti) soru kökü ve doğru cevap olan cümlede bize yardımcı olan ifadelerdi.

29. Soruda because sebep bağlacı ve yan cümle verilmiş. Zaman yönetiminin işçilerin üretkenliği üzerinde olumlu bir etkisi olduğu için… diye başlayan soru köküne bu durumun sonucunu eklememiz istenmiş. Cevap olan seçenekte de bir çok işverenin artık zaman yönetimlerini daha iyi yapabilmeleri adına işçilerine bilgi ve destek sağladığı sonuç cümlesi verilmiştir. Olumlu sebep, olumlu sonuç şeklinde (+ / + ) bir kurgu yapılmıştır. Daha önceki sınavlarda gelen sebep, sonuç cümle tamamlama sorularından çok farklı olmadığını düşünüyorum.

30. Soruda bağımsız bir cümle verilmiş. Soruda konuşmanın bütün insan topluluklarında iletişimin başlıca aracı olduğu söylenmektedir. Cevaptaysa therefore (bu yüzden) cümle zarfı ile başlayan bir sonuca bağlanmak istenmiştir. Ve cümlenin devamı şu şekilde tamamlanmaktadır. Bu yüzden dillerin çoğunun yazılı bir formu olmadığı için bir dilin çalışılabileceği tek araç konuşmadır. ‘Primary means of communication: sebep, the only means by which a language can be studied: sonuç’ olmuştur.

31. Soruda although (-e rağmen) ile bir yan cümle verilmiş. (- / +) kurgusu ile hazırlanmıştır. Bakın nasıl sorulmuş:

Soru kökü: Dil sınıflarında ders kitaplarındaki çoğu aktivite özellikle öğretim amacıyla tasarlanmış olmasına ve doğal dil kullanımı teşvik etmemesine rağmen

Cevap: öğretmenler gerçek yaşam koşulları temsil eden görevleri yerine getirmek için öğrencilere birbirleri ile iletişime geçme imkanları sağlayabilirler. Bu soruda ve doğru cevap olan seçenekteki anlam bütünlüğünü sağlayan ifadeler:

Soru kökünde: many activities in coursebooks (ders kitaplarındaki birçok aktivite) / Doğru cevapta: teachers (öğretmenler)

Soru kökünde : natural language use (doğal dil kullanımı) / Doğru cevapta: real life situations (gerçek yaşam koşulları)

Soru kökünde: do not promote (teşvik etmezler) / Doğru cevapta: can provide (sağlayabilirler)

32. Soruda olumsuz anlam içeren bir ana cümle verilmiş. Cevap while (-ken, -e rağmen) zıtlık bağlacı ile geçiş yapıyor. Anlamca eksiden artıya geçiş vardır. (- / +) Bize verilen cümle anlamca bakın ne diyormuş?

Soru kökü: Geleneksel görüş, ergenlerin özgüveninin düşük olduğunu ve yetişkinlere göre kendilerini daha güvensiz hissettiklerini savunur. (-)

Cevap: çoğu araştırma ergenlerin akademik ve sanatsal yeteneklerine oldukça güvenme eğiliminde olduklarını gösterirken (+)

Bu soruda ve doğru cevap olan seçenekteki anlam bütünlüğünü sağlayan ifadeler:

Soru kökünde : Conventional wisdom holds (Geleneksel inanış … savunur.) Doğru cevapta: most research indicates (çoğu araştırma … gösterirken)

Soru kökünde : low self-esteem and feel more insecure (özgüveni düşük ve daha güvensiz) Doğru cevapta: considerable confidence in their academic and artistic abilities (akademik ve sanatsal yeteneklerinde dikkat çekici bir güven)

33. Soruda bağımsız bir cümle verilmiş. Soruda: Genellikle suç verilerinin doğru olduğu ve gerçek durumu yansıttığı varsayılırdenilmektedir. Cevaptaysa however (ama, fakat, ancak) cümle zarfı ile başlayan zıt bir durum verilmiştir. Ve cümlenin devamı şu şekilde tamamlanmaktadır: ancak tüm suçların belirlenemeyen bir yüzdesi, ya mağdurun suçu bildirmemesi ya da raporun göz ardı edilmesi nedeniyle bildirilmiyor.

34. Soruda bağımsız bir cümle verilmiş. Cevaptaysa thus (dolayısıyla, bu yüzden) cümle zarfı ile başlayan bir sonuca bağlanmak istenmiştir. Soru kökü ve doğru cevap birleştiğinde ortaya şöyle bir cümle çıkıyor:

Otistik bozukluk tanısı alan her çocuk, sergilediği belirtiler ve bu belirtilerin özellikleri ve yoğunluğu açısından diğerlerinden farklıdır; dolayısıyla otistik davranış ve özelliklerin genel tanımları her çocuk için aynı şekilde geçerli değildir.

35. Soruda bizden doğru cevap olarak although (-e rağmen, -se de, -sa da) ile başlayan bir yan cümle istenmiş. (+ although -) kurgusu ile hazırlanmış. Bakın nasıl sorulmuş:

Soru kökü: çağdaş yazarların çok sayıda tanıklığı, Onu Batı dünyasında hareketli tipte matbaanın mucidi olarak tanımlıyor. (+)

Cevap: Johannes Gutenberg’in adını taşıyan hiçbir matbaa parçası olmasa da, (-)

36. Soruda bağımsız bir cümle verilmiş. Doğru cevap yine although (-e rağmen) ile başlayan seçenekti. İşte bu soru benim double plus/ double minus dediğim şablon sorulardan biri. Too, as well gibi (de, da) ve more (daha) gibi comparative yapıların zıtlıkla birlikte şaşırtıcı sonuç doğurması.

Soru kökü: Elephant society revolves around stable herds of females who raise calves cooperatively under the leadership of an elderly, experienced matriarch (Fil toplumu, yaşlı, deneyimli bir anne reisinin liderliği altında buzağıları işbirliği içinde yetiştiren istikrarlı dişi sürüleri etrafında döner,) (+)

Cevap: although new research suggests that mature males too play a crucial educational role. (yeni araştırmalar olgun erkeklerin de önemli bir eğitimsel rol oynadığını öne sürmesine rağmen ) (++)

Bence bu sınavda cümle tamamlama sorularının ederi 10'da 7 idi. Çok zor diyemeyeceğim bir bölüm daha yani. Doğruyu söylemek gerekirse bana sadece şu fillerle ilgili soru (36. soru) biraz anlamsız geldi. Cümle tamamlamada başarılı olmak için hemen YouTube kanalımızdaki ilgili videolara göz atabilirsin. 'Ben daha fazlasını istiyorum!' diyorsan ileri seviye eğitim paketimizde soru tiplerinde bu konu için hem stratejiler anlatıyoruz hem de bol bol soru çözüyoruz.

Merak Edebilirsin
Blog Yazıları
YDS 2024 Mart [Diyalog Soruları]
YDS 2024 Mart [Diyalog Soruları]

2024 Mart YDS Diyalog Sorularının Analizi

Devamını oku
YDS 2024 Mart [Reading Soruları]
YDS 2024 Mart [Reading Soruları]

2024 Mart YDS Reading Sorularının Analizi

Devamını oku
YDS 2024 Mart [Cümle Tamamlama Soruları]‍
YDS 2024 Mart [Cümle Tamamlama Soruları]‍

2024 Mart YDS Cümle Tamamlama Sorularının Analizi

Devamını oku
Tüm Blog Yazıları İçin
Daha Fazla
Merak Edilenler
Sıkça Sorulan Sorular

K4 English hakkında ne bilmek istersin? Tüm cevaplar burada.

İletişime Geç
K4 English nedir ve ne zaman kuruldu?

Kurucularımız, 2005 yılından beri YDT, YDS ve YÖKDİL gibi ulusal İngilizce sınavlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Online içerik hazırlama sürecimiz 2017 yılında başladı ve 2019 yılında sınavlara hazırlanan öğrencilere daha iyi destek olabilmek için resmi olarak kurulduk. Bu tarihten itibaren online eğitimlerimiz ve kitaplarımızla öğrencilerimizin başarı yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz.

Kurucular kimlerdir ve bu projeyi başlatma nedenleri nedir?

Kurucularımız Hilal ve Ali hoca, İngilizce öğretmenliği ve sınav hazırlık alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Kaliteli ve erişilebilir eğitim sunma misyonu ile yola çıkan kurucularımız, K4 English'i öğrencilerin başarısını en üst düzeye çıkarmak ve İngilizce öğrenimini daha verimli hale getirmek için kurmuşlardır.

K4 English'in diğer kurslardan farkı nedir?

Özelleştirilmiş ders programları, deneyimli eğitmen kadrosu ve yenilikçi öğrenme teknolojileri kullanmasıyla K4 English, öğrencilere kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar.

Başarı hikayeleriniz var mı?

Evet, birçok öğrencimiz sınavlarda üst düzey başarılar elde etmiş ve hedeflerine ulaşmıştır. Başarı hikayelerimizi web sitemizde bulabilirsiniz.

K4 English'in gelecek planları nelerdir?

Sürekli gelişen bir eğitim platformu olarak, kurs yelpazemizi genişletmek ve öğrencilerimize daha fazla kaynak sağlamak için çalışıyoruz.