Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Son Güncelleme: May 12, 2021

k4english.com Kimdir?

k4english.com, Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“K4English”) tarafından kurulan ve işletilen bir internet sitesidir. Şirketimiz Siteler Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No.7/18 Pamukkale/Denizli adresinde kurulmuş olup MERSİS numaramız 0548155905200001'dir.

Aydınlatma Metni Nedir?

k4english.com üzerinde sunduğumuz hizmetlerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Hassasiyetimiz ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında da bu Aydınlatma Metni'ni hazırladık.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca bizim veri sorumlusu olarak bazı yükümlülüklerimiz, sizin de veri sahibi olarak bazı haklarınız var. Kanun uyarınca bu yükümlülükleri ve hakları bildiren bir Aydınlatma Metni'nin biz veri sorumluları tarafından yayınlanması zorunludur.
Bu metinde internet sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verilerin ne olduğuna, hangi kişisel verilerinizin ne amaçlarla işlenebileceği, bu işleme faaliyeti kapsamındaki haklarınız ve bunların nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
İnternet sitemizde ve mobil uygulamamızda ücretsiz içerikler sunuyor, ücretsiz seminerler veriyoruz. Bu ücretsiz içeriklere erişebilmek için kullanıcı olmalısınız. Çünkü kullanıcılarımızı veritabanımıza kaydediyor ve bu veritabanı üzerinden hangi içeriklere erişim hakkınız olduğunu tespit ederek sizin o içeriklere erişiminizi mümkün kılıyoruz. Bu sebeple aşağıdaki kişisel verileriniz elde edilmektedir:
Ad-Soyad
E-mail adresi

K4English tarafından gerçekleştirilen herkese açık ücretsiz seminerlere bu bilgiler ile katılmak mümkündür. Yapılan seminerler, K4English tarafından kaydedilmektedir. Bu seminerlere katılan kullanıcıların ve kullanıcı olmayan kişilerin ad-soyad ve e-mail adresi ile bunlara ilaveten aşağıdaki kişisel verileri elde edilmektedir:

Seminer esnasında kullandığı sohbet panelinde yazılanlar

K4English olarak ücretli içerikler de sunuyoruz. Sunduğumuz ücretli hizmetleri sağlayabilmek ve fatura düzenlemek gibi vergi mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için aşağıdaki kişisel verileri elde ediyoruz.:
Adres
Telefon numarası
T.C. Kimlik No (Yabancılar için Yabancı Kimlik No)
Üye olunmaksızın doğrudan satın alım yaptığınız takdirde hizmetlere erişebilmeniz için üye olmak için gereken ad-soyad ve e-mail adresi verileriniz de elde edilmektedir.

Sunduğumuz hizmetleri geliştirmemiz, yaşanabilecek olası problemleri analiz edip tekrarların önüne geçmemiz için IP adresinizi de içeren trafik verilerinizi otomatik olarak topluyoruz.

Ödeme işlemleri için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finansal bilgileriniz Stripe ve Iyzico (İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından işlenmektedir. Ancak K4English, hiçbir şekilde kredi kartı ve banka bilgilerinize ulaşamamakta, bunları işlememekte ve saklamamaktadır.

İşleme Amacı
Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işliyoruz.
Sizinle iletişim kurabilmek ve taleplerinize cevap verebilmek.
Aramızdaki sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.
Mevcut faaliyetlerimizi geliştirebilmek ve sorunlara en kısa sürede müdahale edebilmek.
Ayrıca eğer ticari elektronik ileti göndermemize izin verdiyseniz;
Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, geliştirmek ve satışını yapabilmek
Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
Haber bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amacıyla da kişisel verilerinizi işleyebiliyoruz.

Üçüncü Kişilerle Paylaşım
Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri en yüksek kalite düzeyinde elde edebilmeniz, beklentilerinizin karşılanması ve iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerektiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizi paylaştığımız iş ortaklarımızdan ve hizmet sağlayıcılardan altyapı, analiz, dokümantasyon, iletişim gibi birtakım hizmetler almak durumundayız. Böylece size daha istikrarlı ve kaliteli bir hizmet sunabiliyoruz.

Yurt Dışına Aktarım
Size yeterli hizmeti sunabilmemiz için elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; sizinle iletişim kurabilmek, izin vermeniz halinde tarafınıza ticari ileti göndermek ve sözleşme ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yurt dışına aktarıyoruz. Ancak bu aktarım, doğrudan verilerinizin yurt dışındaki şirketlere gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilmemektedir. K4English olarak altyapı, analiz, dokümantasyon, sesli ve görüntülü iletişim gibi konularda hizmet aldığımız firmaların sunucuları ve veritabanları yurt dışında bulunduğundan bu hizmeti almamız dahi verilerinizin yurt dışına aktarıldığı sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla; kişisel verileriniz zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ancak, yurt dışına aktarılan verileriniz elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Taraf Web Siteleri / Uygulamalar
İnternet sitesi üzerinde farklı internet adreslerine yönlendiren bağlantılar olabilir. Bu bağlantıların K4English ile hiçbir bağlantısı yoktur. Veri sahipleri bu bağlantılar ile ulaştıkları internet sitelerinin kişisel veri politikalarından kendileri sorumludur. Bu sitelerin yapacağı herhangi bir ihlalden dolayı K4English'i sorumlu tutamaz. Lütfen bağlantı sağladığınız internet adresinin gizililik ve kişisel veri politikasını inceleyin.

Haklarınız
Kanun, veri sahibine bazı haklar tanımıştır. Aşağıda özetlemeye çalıştığımız bu haklarınızı info@k4english.comadresine e-mail göndererek kullanabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine, doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına lişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Verileriniz Güvende
Kişisel verileriniz, yasalarla belirlenen usullere uygun şekilde, elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, sunucuların bulunduğu yer hukukunda belirlenen yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde ise silinecek veya anonim hale getirilecektir. Belli bir yasal saklama süresi belirlenmemiş olan verileriniz ise en fazla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.
Veri İşlemedeki Hukuki Sebeplerimiz
Bu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebepler uyarınca topluyor ve işliyoruz:
Bizimle yapmış olduğunuz hizmet sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek
Karşılıklı menfaatlerimizi koruyabilmek
Yasal yükümlülüklerimizi karşılayabilmek
Vermiş olduğunuz Açık Rıza

Değişiklikler
K4English'in bu Aydınlatma Metni üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan değişiklikleri Kanun'a uygun olarak bu metnin aynı yerde değiştirilmesi yoluyla ilan edeceğiz.
Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üye Açık Rıza Beyanı
Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı

Kişisel verileriniz, Siteler Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No.7/18 Pamukkale/Denizli adresinde yerleşik Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“K4English”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla elde edilmekte ve işlenmektedir. K4English’in internet adresi https://www.k4english.com/ şeklindedir.

K4English, altyapı, analiz, dokümantasyon, sesli ve görüntülü iletişim gibi konularda yurt dışında faaliyet gösteren firmalardan hizmet almaktadır. Bu kapsamda K4English tarafından sunulan hizmetlerin sağlanabilmesi ve geliştirilebilmesi, sizinle iletişim kurulabilmesi ve izin vermeniz halinde tarafınıza ticari ileti gönderilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Bu aktarım bilgilerinizin bu iş ortaklarına doğrudan gönderilmesi şeklinde değil, verilerinizin sağlamış oldukları depolama ve altyapı hizmetlerinde elektronik ortamda güvenli bir şekilde barındırılması ile gerçekleşmektedir. Bu hizmetlerin alındığı firmalar yabancı menşeilidir ve bilgilerin tutulduğu sunucular da yurt dışında bulunmaktadır.

K4English internet sitesi ve mobil uygulamasını kullanabilmek için sisteme üye olunması gereklidir. Bu üyelik herhangi bir ücrete tabi olmasa da işleyişin sağlanabilmesi için sisteme kaydedilmesinin zorunlu olması sebebiyle K4English tarafından üyelerinden aşağıdaki bilgileri vermeleri istenmektedir:
Ad-Soyad
E-Posta adresi
K4English internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sunulan ücretsiz ve herkese açık seminerlere katılmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz elde edilmekte ve yukarıda açıkladığımız üzere yurt dışına aktarılmaktadır:
Seminer esnasında kullandığı sohbet panelinde yazılanlar

Hizmetimizin sunulması için kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Rıza göstermediğiniz takdirde sizden hiçbir kişisel veri elde edilmeyecek ve varsa şimdiye kadar elde edilen kişisel veriler silinecektir. Ancak bu verilerin elde edilmesi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için mutlaka gerekli. Bu nedenle; kişisel verileriniz olmadan sözleşmenin kurulması da mümkün olamayacak, K4English tarafından sizlere herhangi bir hizmet sunulamayacaktır.
Bu metni onayladığınızda; yukarıda açıkladığımız şekilde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına ve tarafımızca sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama faaliyetleri için kullanılmasına açık rıza vermiş olursunuz.

Bilmenizi isteriz ki; metni onaylayarak verdiğiniz rızanızı dilediğiniz zaman info@k4english.com'e göndereceğiniz bir e-mail ile geri alabilirsiniz. Bu durumda artık sizden bir kişisel veri elde edilemeyecek, mevcut kişisel verileriniz yeni bir işleme tabi tutulamayacaktır. Ayrıca dilerseniz elde edilmiş kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini de talep edebilirsiniz.
Tüm bu açıklamalarımız üzerine hizmetlerimizden yararlanmak için bu metni kabul ederek kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza verebilirsiniz.
İlginize teşekkür ederiz!

Ücretli Üye Açık Rıza Beyanı

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı
Kişisel verileriniz, Siteler Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No.7/18 Pamukkale/Denizli adresinde yerleşik Key For English Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“K4English”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla elde edilmekte ve işlenmektedir. K4English’in internet adresi https://www.k4english.com/ şeklindedir.

K4English, altyapı, analiz, dokmantasyon, sesli ve görüntülü iletişim gibi konularda yurt dışında faaliyet gösteren firmalardan hizmet almaktadır. Bu kapsamda K4English tarafından sunulan hizmetlerin sağlanabilmesi ve geliştirilebilmesi, sizinle iletişim kurulabilmesi ve izin vermeniz halinde tarafınıza ticari ileti gönderilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Bu aktarım bilgilerinizin bu iş ortaklarına doğrudan gönderilmesi şeklinde değil, verilerinizin sağlamış oldukları depolama ve altyapı hizmetlerinde elektronik ortamda güvenli bir şekilde barındırılması ile gerçekleşmektedir. Bu hizmetlerin alındığı firmalar yabancı menşeilidir ve bilgilerin tutulduğu sunucular da yurt dışında bulunmaktadır.

İnternet sitemiz veya mobil uygulamamız kanalıyla K4English'e üye olan kullanıcılarımız, ücretsiz içeriklerin yanında sunduğumuz ücretli içeriklerden herhangi birini satın almak istediği takdirde, sunduğumuz hizmetin sağlanabilmesi ve yasal fatura yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi amacıyla bu kullanıcılarımızın şu kişisel verileri sağlaması gerekmektedir:
Ad-Soyad
Adres
T.C. Kimlik Numarası (Yabancılar için Yabancı Kimlik Numarası)
Telefon numarası
İnternet sitemiz veya mobil uygulamamıza herhangi bir şekilde üye olmamış fakat doğrudan ücretli hizmetlerimizden herhangi birini satın almak isteyen kullanıcılarımızın ise hizmetlerimize erişebilmesi için üyelik oluşturulması gerektiğinden bu bilgilere ilave olarak üye olmak için gereken şu bilgileri de sağlaması gereklidir:
E-Posta adresi

Hizmetimizin sunulması için kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Rıza göstermediğiniz takdirde sizden hiçbir kişisel veri elde edilmeyecek ve varsa şimdiye kadar elde edilen kişisel veriler silinecektir. Ancak bu verilerin elde edilmesi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için mutlaka gerekli. Bu nedenle; kişisel verileriniz olmadan sözleşmenin kurulması da mümkün olamayacak, K4English tarafından sizlere herhangi bir hizmet sunulamayacaktır.
Bu metni onayladığınızda; yukarıda açıkladığımız şekilde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına ve tarafımızca sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama faaliyetleri için kullanılmasına açık rıza vermiş olursunuz.

Bilmenizi isteriz ki; metni onaylayarak verdiğiniz rızanızı dilediğiniz zaman info@k4english.com'e göndereceğiniz bir e-mail ile geri alabilirsiniz. Bu durumda artık sizden bir kişisel veri elde edilemeyecek, mevcut kişisel verileriniz yeni bir işleme tabi tutulamayacaktır. Ayrıca dilerseniz elde edilmiş kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini de talep edebilirsiniz.

Tüm bu açıklamalarımız üzerine hizmetlerimizden yararlanmak için bu metni kabul ederek kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza verebilirsiniz.
İlginize teşekkür ederiz!

Copyrights 2020 | k4english